Energiordbogen

Energiordbogen er din guide til viden om de fagudtryk du støder på, når du kigger på vedvarende energiløsninger.

Nettomålerordningen

Nettomålerordningen er en fordelagtig afregningsform for private boliger og ikke erhvervsmæssigt benyttede bygninger (institutioner, skoler og lignende), hvor man kan installere op til 6 kW energiproducerende anlæg, baseret på vedvarende energi (solcelleanlæg, husstandsmølle o.l.), pr. bolig*. Med nettomålerordningen afregner man sit elforbrug/-produktion en gang pr. år. 
*) For ikke erhvervsmæssigt benyttede bygninger, sidestilles 100 kvm med en bolig. Således kan der installeres 6 kW vedvarende energiproducerende anlæg pr. 100 kvm bebygget areal.

Hvordan fungerer nettomålerordningen?


Nettomålerordningen kan bedst sammenlignes med en bankkonto med kassekredit. Med et solcelleanlæg kan laves nedenstående eksempel

Først på året, hvor produktionen på anlægget ligger under det aktuelle forbrug, trækkes på "kassekreditten".
Henover sommermånederne, hvor produktionen er væsentlig højere end det aktuelle forbrug, sættes der igen ind på kontoen, indtil produktionen igen falder, sidst på året, og der igen hæves.

{{extlinks}}
Det optimale er naturligvis at ramme samme forbrug og produktion, idet året så har givet gratis strøm. Det næst bedste er at have et lille overforbrug i forhold til produktionen, idet man her stadig får det fulde udbytte af sin investering, men naturligvis har en lille merudgift til strømme.
Den økonomisk dårligste situation, er at anlægget har produceret mere end man har forbrugt. Overproduktionen betyder nemlig, at man kun bliver afregnet med 60 øre pr. kWh for husstandsvindmøller og 60 øre pr. kWh de første 10 år, herefter 40 øre/kWh for solcelleanlæg. Afregningen er for den del af produktionen, som ligger ud over dit eget forbrug. Vi anbefaler derfor altid vore kunder at vælge et anlæg, som producerer lidt mindre, end deres behov, således at man ikke rammer en overproduktion, som forringer anlæggets tilbagebetalingstid.

Nettomålerordningen

Ovenstående eksempel er fiktivt.

Energiordbogen

Klik på ordene i oversigten, hvis du vil vide mere

Vis oversigten...