Energiordbogen

Energiordbogen er din guide til viden om de fagudtryk du støder på, når du kigger på vedvarende energiløsninger.

husstandsvindmøller

Zeteco Energy tilbyder husstandsvindmøller til flere forskellige behov, lige fra 6 kW som netop går ind under nettomålerordningen, op til 25 kW, som er den største mølle, der er mulig at opsætte som husstandsvindmølle i Danmark. Udover effekten, er der også krav til den maksimale højde for husstandsvindmøller, nemlig at de maskimalt må være 25 meter fra sokkel til øverste vingespids. Dette krav overholder alle vore møller naturligvis.

{{extlinks}}

Alle møller der ønskes opsat i Danmark, skal være typegodkendt og RISØ DTU.  Møllerne inddeles i 4 katergorier, hvortil der findes forskellige krav:
Mikro møller: bestrøget areal under 5 m2. Møllen skal CE mærkes af producenten eller importøren, og anmeldes til RISØ2
Husstandsmøller under 40 m2 bestrøget areal: Kan godkendes af Dansk Vindmølleforening. Typegodkendelse kræver træktest af tårn og vinger, samt minimum 3 måneders varighedstest, hvor data fra møllen skal logges. I denne periode skal der minimum være 2 perioder á 6 timer, hvor vindhastigheden er over 12 m/s.
Husstandsvindmøller op til 200 m2 bestrøget areal: Godkendes af RISØ DTU. Møllen skal udover en række styrkeberegninger også køre i varighedstest i minimum 6 måneder, hvor data fra møllen skal logges.
 

 

Energiordbogen

Klik på ordene i oversigten, hvis du vil vide mere

Vis oversigten...