HOME > Energiløsninger > Solcelleanlæg > 6 kW

Solcelleanlæg over 6 kW

Solcelleanlæg - fremtidens grønne energiform

De fleste virksomheder og kommunale bygninger har et strømforbrug, der kræver et større solcelleanlæg, end de 6 kW, som er grænsen for private solcelleanlæg, der tilmeldes nettomålordningen. Zeteco Energy skræddersyer gerne anlæg til netop dit formål, således at du får mest for pengene uanset om der der tale om en offentlig bygning tilmeldt nettomålerordningen, eller en virksomhed.

Udnyt solens energi optimalt

Solens udladning af energi er enorm. Den mængde energi som jorden modtager fra solen på blot en time, er langt mere en den energi som jordens samlede befolkning bruger på et helt år.
Solens energi er uden tvivl den reneste og naturligste energiform vi har - og i modsætning til fossile brændstoffer, findes den over alt på jorden.

I takt med udviklingen af stadig mere effektive elproducerende solceller til lavere priser, er en investering i solcelleanlæg blevet mere interessant både set ud fra et økonomisk og et miljømæssigt aspekt

Økonomi:

Et optimalt placeret solcelleanlæg, hvilket i Danmark vil sige med orientering direkte mod syd og en taghældning på 40°, vil typisk give en startforrentning af den investerede kapital på p.t. ca. 6-7 %. Set over et længere tidsperspektiv vil forrentninger på 15 – 20 % være realistiske. Vi vil påstå at en investering i elproducerende solcelleanlæg er en af de absolut mest attraktive investeringsmuligheder lige nu. Kontakt os og lad os få en dialog om netop Jeres projekter således, at vi i fællesskab kan fremskaffe et godt og gennemarbejdet beslutningsgrundlag.

Der er naturligvis mange variable faktorer, som spiller ind når man skal vurdere et anlæg. Vi har derfor valgt at vise et eksempelprojekt som viser hvordan en tænkt situation kunne se ud.

Teknik

Et solcelleanlæg fra Zeteco Energy består af en række solcellepaneler og et passende antal invertere. Fx består et 136,8 kW Solcelleanlæg (som vist i eksempelprojektet) af 720 solcellepaneler, samt 8 stk. 15 kW invertere fra Danfoss.

{{extlinks}}
Hvert solcellepanel består af 72 serieforbundne solceller, som tilsammen danner et panel på 0,82 x 1,6 m = 1,28 m2, og en effekt på 190 Watt peak. Dette panel af solceller kan ved optimal placering på et år forventes i gennemsnit at kunne producere ca. 180 kWh. De enkelte paneler forbindes i serie i passende grupper til antallet og typen af invertere. 

Finansiering under 2%

Under visse forudsætninger kan vi gennem vore samarbejdspartnere tilbyde at stå for fremskaffelsen af finansiering. Såvel kommuner som ikke erhvervsmæssige virksomheder som fx skoler, selvejende institutioner o.lign. kan via særdeles gunstige låneordninger finansieres med renter helt ned til p.t. 1,6 % (cibor3 + 0,2 %). Du kan se mere om disse muligheder ved at besøge vores samarbejdspartner Energirådgiverne

Miljø

Produktion af strøm fra solelleanlæg regnes for den reneste og mest CO2 neutrale energiform. Ovennævnte eksempel giver en besparelse i CO2 regnskabet på ikke mindre end 75 tons. Flere kommuner har allerede nu forpligtet sig til at reducere deres udledning af CO2. Enkelte kommuner ligger helt i front med ambitiøse reduktionsmål. Således er p.t. ikke mindre end 67 af landets i alt 98 kommuner hos Danmarks Naturfredningsforening registreret som ”klimakommuner” hvor man har forpligtet sig til reduktionsmål på mindst 2 % om året.

Mange offentlige bygninger har tagarealer og tagtyper, som er særdeles velegnede til etablering af solcelleanlæg. Det er egentligt bare at udnytte en ledig plads som allerede er der. Dette har flere lande omkring os indset. Se fx Tyskland hvor man efterhånden kan se større solcelleanlæg overalt.

Man kommer således næppe uden om solcelleanlæg fremover, idet investeringens tilbagebetalingstid i forhold til nettomålerordningen efterhånden er nede omkring 10-12 år. Set i lyset af de forventede levetider på solcelleanlæg på minimum 25-30 år kan et solcelleanlæg fra Zeteco Energy med en gunstig placering være en rigtig sund investering.

Udover den økonomiske og miljømæssige værdi må man heller ikke glemme signalværdien, i at vise for omverdenen, at man gør noget frem for blot at tænke på det. Det hele starter nemlig med dig!