Husstandsmøller til landbrug

Zeteco Energi mener også at åbne marker og få steder med læ, giver de optimale forhold til at producere miljøvenlig strøm.

Høst fordelene ved at producere miljøvenlig strøm

I det åbne land er forholdene optimale for at investere i husstandsmøller.

{{extlinks}}
Landbruget har den fordel, at der i langt de fleste tilfælde kan opnås landzonetilladelse og dermed også opstilingsgodkendelse.
Forholdet mellem pris og ydelse bliver ikke bedre, og selv hvis den enkelte bedrift handler el til spotpris, er strøm fra en husstansmølle et reelt alternativ. Begrænsede fradrag for visse dele af energiafgifterne gør det endnu mere attraktivt, at se sig om efter en mere rentabel måde at anskaffe sig strøm på.