Boligforeninger kan også opnå store besparelser på el udgifterne

Investering i vedvarende energi til boligforeninger kan være en medvirkende faktor til at sikre sig mod huslejestigning, og samtidig skåner man vort miljø.

{{extlinks}}

Sikring af huslejeniveau - og miljø

Mange boligforeninger har ressourcer, der er øremærket til investeringer. Samtidig må de ikke sænke huslejen. Derfor kan en boligforenings investering i anlæg til produktion af vedvarende energi være en medvirkende faktor til at sikre sig mod huslejestigning, eftersom man så kan sænke omkostningerne i den daglige drift.
Beboere i en boligforening kan ydermere få samme fordele som eksempelvis parcelhusejere, når det kommer til afregning under nettomåleordningen, når det gælder solceller. I hvert lejemål er der typisk installeret en måler (afregning foregår direkte mellem lejer og elselskabet). Boligforeningen kan så tilslutte et lille anlæg i hver måler og dermed får lejerne den samme favorable afregning som husejere.