Typegodkendelse af husstandsvindmøller

 

Krav om typegodkendelse af husstandsvindmøller

For at en husstandsvindmølle må opsættes i Danmark, skal den være typegodkendt. Typegodkendelsen skal udføres af producenten/importøren af husstandsvindmøllen, så du har som kunde ikke andet at tænke på denne forbindelse, end at tjekke at den husstandsvindmølle, du agter at købe, også er typegodkendt i Danmark. Du kan se en opdateret liste over typegodkendte husstandsvindmøller på vindmoellegodkendelse.dk

 

Hvad indbefatter en typegodkendelse af min husstandsvindmølle?

Da en husstandsvindmølle er en stor investering, vil vi naturligvis gerne vise dig hvad en husstandsvindmølle udsættes for, inden kommer på listen over typegodkendte husstandsvindmøller i Danmark.

 

Træktest af tårn

Tårnet skal træktestes med 300 Newton per m2 bestrøget areal. Trækket skal udføres som et vandret træk i toppen af tårnet. Det svarer til at:
- tårnet til en Easy Wind mølle skal trækkes med  870 kg i toppen (Bestrøget areal ca. 28 m2).
- tårnet til Zeteco møllen (ZEW6) skal trækkes med 1200 kg. i toppen i et vandret træk. (bestrøget areal ca. 40 m2).

Til højre ses træktest af både wire- og rørtårn til Easy Wind møllen. Selv om wiretårnet buer rigtig meget under testen, holdt tårnet til det, det skulle, og begge tårne blev dermed godkendt til brug med Easy Wind møllen. 

 

Træktest af rotorkomponter (vinger)

Ligesom tårnet, skal vingerne træktestes, ligeledes med et træk på 300 Newton per m2. Dette træk deles med antal rotorkomponenter (vinger), og træktesten udføres på en tilfældig udvalgt vinge. Trækket foretages 2/3 af vingens længde, fra vingeroden. Træktesten svarer til:
- et træk på 218 kg pr. vinge for Easy wind (870 kg delt med 4 idet Easy Wind møllen har 4 vinger).
- et træk på 400 kg pr. vinge for ZEW6 (1200 kg delt med 3). Trækket foretages 2,27 cm fra vingeroden.

 

Stoptest (ZEW6)

1: Simuleret kabelbrud/strømsvigt – strømmen til møllen afbrydes, og møllen skal herved bremse ned.
2: Test af nedbremsning ved overspeed – møllen sættes til at køre hurtigere end normal produktion. Styringen skal detektere at møllen kører for hurtigt, og nedbremse møllen.
3: Test mod løbskkørsel – Der simuleres fejl på både generator og bremsesystem, hvorved der simuleres en potentiel risiko for løbskkørsel. Selv med disse 2 fejl, må møllen ikke køre løbsk.

ZEW6 husstandsvindmøllen har bestået alle ovenstående test opdateret 3. august 2011)

 

Stoptest (Easy Wind)

1: Simuleret kabelbrud/strømsvigt – strømmen til møllen afbrydes, og møllen skal herved bremse ned.

 

 

 

Træktest af Easy Wind rørtårn.

Tårnet trækkes med 870 kg i toppen. Bemærk: Det øverste stykke på dette tårn er naturligvis galvaniseret ved levering af denne tårntype.


Træktest af Easy Wind wiretårn

Tårnet trækkes med 870 kg i toppen. Bemærk den store udbøjning af tårnet. Efter endt test rettede tårnet sig op og i dag står tårnet med en mølle i normal drift.