EKSEMPELPROJEKT

Solcelleanlæg til en Idrætshal

I dette eksempel har vi fået en henvendelse fra en kommune, som ønsker at undersøge muligheden for at gøre en af kommunens idrætshaller selvforsynende med energi.

Foreslået anlæg: 1 stk. ZE Solar 136,8 kW solcelleanlæg bestående af:

720 stk.  190 Wp paneler
8 stk.  Danfoss TLX 15 inverters
1 stk.  komplet montagesystem

Samlet anlægspris (idriftsat) Kr. 3.486.000,- inkl. moms

 

Anlægsfakta:

Dækket tagareal 902   m2
Årlig produktion2 139,635   kWh
Årlig værdi af egenproduktion 258.325   Kr.
Årlig CO2 besparalse2 74,9   tons
Forventet tilbagebetalingstid 10,2   år 
     
     

{{extlinks}}
Produktionens værdi i forhold til anlægsinvesteringen 7,4 % (år 1)
Anlæggets forventede levetid Min. 25 år.
Fald i produktion Beregnet til 0,5 % /år. (Zeteco garanter, at anlægget samlet kan producere 80 % efter 20 år)

Fordeling af solcelleanlæggets årlige produktion. Bemærk at ved brug af nettomålerordningen, som gælder for ikke-erhvevsmæssig benyttede bygninger, skal den producerede el ikke anvendes samme tid, som den produceres, men i stedet spares op til de måneder der har en lavere produktion end forbrug.

 

1: Solcellens effektivitet 14,9 % se specifikke produktdata her:link
2: baseret på beregning på solcelleanlæg oplagt på sydvendt tagflade, 40 gr. taghældning, beliggende i ????
 

Nuværende elforbrug 140.000 kW/år
Nuværende elpris kr. 1,85/kWh (inkl. moms)
Tagareal til solcelleanlæg 1.600 m2 (potentielt)
Orientering Syd
Taghældning 40
Tagets materiale Eternit